Program Türkçe / English / Rusa          Tüzük Türkçe / English / Rusa      genel başkan hacı ali özhan'ın açıkladığı parti programı   basınız


DAYATMASIZ YAŞAM PARTİSİ

PARTİNİN AMACI, ÇALIŞMA İLKELERİ VE NİTELİĞİ HAKKINDA
TÜZÜKTEN BÖLÜMLER;

MADDE 2- Amaç; ...

Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen “temel hak ve özgürlüklerden yararlanarak onurlu bir hayat sürdürme, maddi ve manevi varlığını geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” bilinciyle, anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklere müdahale eden zorunluluklara ve dayatmalara karşı çıkılarak, DSÖ' nün salgın bahanesiyle pcr testi, hes kodu ve maske zorunluluğu ile aşıya zorlama gibi plandemi tedbirlerine karşı mücadele etmektir.

MADDE 3- Partinin niteliği; ...

Parti, uluslararası evrensel olguları ve teknolojik gelişmeleri kötüye kullanan “yeni dünya düzeni - yeni normal - büyük sıfırlama” denilen yapay dünya projesinin, DSÖ tarafından tüm ülkelere dayatıldığı olağanüstü koşullarda oluşmuş kendine özgü bir partidir.

Parti, DS֒nün planladığı yeni normal denilen yapay dünya insanına karşı, eski doğal dünya insanını savunacak ve korumaya çalışacaktır.

Parti, DSÖ tarafından aşı adıyla dayatılan covid kimyasal sıvı iğnesi veya başkaca yöntemlerle insanların genetiğine müdahale ederek, insanın doğal yapısını bozarak insanlığın soyunun tehlikeye girmesine karşı, dayatmasız yaşam hakkını savunan halk hareketidir.

Temel hak ve özgürlüklere müdahale içerik ve kapsamında olan aşıya zorlama, pcr testi, hes kodu ve maske gibi plandemi tedbirleri olarak sunulan diğer zorunlu ve dayatmacı uygulamaların durdurulup kaldırılması ile parti, görevini yapmış olacaktır.

Partinin siyasi yelpazede herhangi bir rengi olmayıp, sağcı-solcu, liberal-muhafazakar, demokrat-milliyetçi, dindar veya değil gibi hiçbir ayrım yapmadan, anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükleri ihlal eden zorunluluklara ve dayatmalara karşı olan herkesi ve her rengi kapsayacaktır.

Üyeler arasında aşılı aşısız ayırımı da yapılamaz. Aşı olmak istemeyenlere yapılan zorlama ve dayatmalarına karşı çıkmaları halinde aşılı kişiler de parti üyesi olabilirler. Aşılı olduğu halde etkinlik süresi geçti, tamamlama veya hatırlatma aşısı gibi periyodik aşılama uygulamalarındaki zorlama ve dayatmalara karşı çıkanlar da parti üyesi olabilecekleri gibi parti, aşılılara yapılacak zorlama ve dayatmalara da karşı çıkacaktır.

MADDE 4- Çalışma ilkeleri;

Partinin programında belirtilen konular dışında siyasi görüşü ve tercihi yoktur. Partinin söz ve eylemlerinde programda belirlenen amacı dışında bir konu yer almaz. Parti üyeleri, partinin her türlü faaliyeti ve birlikteliklerinde program dışı konulara zaman ayırmayacak, birbirlerinin özel yaşamı dahil geçmiş siyasi, ideolojik ve dinsel görüşleri gibi konular üzerinden yakınlaşma ve gruplaşma içinde olamazlar.

Parti üyeleri programda belirlenen amaçlara inanmış olduklarından, menfaat ve çıkar sağlama, makam ve mevki beklentisi içinde olamazlar. Üyeler, parti adına genel ve mahalli seçimlere girmek, aday olmak, seçilmek gibi bencil kompleks içinde olamaz, hesap ve çıkar hırsıyla hareket edemezler. Parti üyeleri programda belirlenen konular dışındaki diğer siyasi konularda başka partilerde çalışma yapabilir, söz ve eylemlerine katılabilirler, bu nedenle üye hakkında disiplin kovuşturması yapılamaz.

Parti, dünyanın diğer ülkelerinde aynı amacı taşıyan kişi ve topluluklar ile parti, dernek, vakıf, sendika gibi oluşumlarla dayanışma ve birlikte mücadele içinde olacaktır.

Parti, hiç bir partinin rakibi, karşıtı veya yandaşı değildir. Her partiye eşit mesafede, partiler ve siyaset üstü konumdadır. Tek konu ve tek amaç için faaliyet ve çalışma yapacaktır. Programda açıklanan amaçlarını gerçekleştirmek için iktidar partisine ve mensuplarına öneri ve taleplerde bulunacak, yaptıkları ve yapabildikleri oranda destekleyecek ve yanlarında olacaktır.

Parti, programdaki amaçları kısmen veya tamamen benimseyen ve paylaşan muhalefet partilerinin veya mensuplarının söz ve eylemlerinin konu bazında yanında, benimsemeyenlerin ve paylaşmayanların karşısında olacaktır.

Programdaki amaçları kısmen veya tamamen benimseyen ve paylaşan dernek, sendika, meslek odası, platform gibi oluşumlar ile sosyal medya sayfası, web sitesi veya bireysel tavır alan kişilere destek olacak, parti, program dışı konulardaki tavırları, tercihleri ve kişisel geçmişleriyle ilgilenmeden güç birliği sağlayarak dayatmalara karşı tek ses olacaktır.

Parti programındaki amaçları benimseyen ve paylaşan herkesle, geçmişi, özel yaşamı ve farklı konulardaki görüş ve tercihleri ne olursa olsun dayanışma içinde birlikte olacak, kimden kaynaklanırsa ve kim yaparsa yapsın, programdaki amaçlara aykırı söz ve eylemlere karşı durarak mücadele edecektir.


Parti Yönetimi        Programdan ...        Tüzükden ...        Belgeler        Basın Açıklamaları        Duyurular        Künye/İletişim