Program Türkçe / English / Rusa          Tüzük Türkçe / English / Rusa      genel başkan hacı ali özhan'ın açıkladığı parti programı   basınız

* DSÖ yeni plandemi sözleşmesine karşı imza kampanyası çağrısı
İmza kampanyası metni
İmza kampanyasına çağrı hk sözlü açıklamamız

* Yargıtay Başsavcılığına başvurumuz hk sözlü açıklamamız
Yargıtay Başsavcılığına yapılan başvuru metni

Cumhurbaşkanlığı'na DSÖ'den ayrılma kararı verilmesi hk başvurumuz

BM Denetleyici birimlere başvuru türkçe metni & ingilizce metni

* Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığına başvurumuz hk sözlü açıklamamız
BM Genel Kurul başkanlığına başvuru türkçe metni & ingilizce metni

* #OYUNuGörmedenOYunuVerme isimli tag ve açıklamalarımız.

* Bağımsız milletvekilliği konusundaki tereddütler hk. açıklamamız

* Plandemi mücadelesi bağımsızlar hareketi hk açıklamamız

* Plandemi mücadele bağımsızlar hareketinin amacı hakkında sözlü açıklamamız

* Plandemi mücadelesi veren arkadaşların seçim için öneri hakkında sözlü açıklamamız
ve yazılı twit serisi açıklamamız

* Bakan beyin açıklaması hk sözlü açıklamamız
ve yazılı twit serisi açıklamamız

* Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe hakkının kullanılması hakkında sözlü açıklamamız
ve yazılı dilekçe taslağı.

* Maske takmayanlara karşı yapılan hukuka aykırılıklar hakkında açıklamamız

* Plandemi diyen insanların birleşerek mücadele etmeleri hakkında açıklamamız


* Aşının toplumsal ödev olup olmadığı hakkında açıklamamız

* Konusu suç olan emrin memurlar tarafından yerine getirilmesi hakkında açıklamamız


* TBMM meclis araştırması yapılması hakkında milletvekillerine çağrı


* DSÖ yeni plandemi sözleşmesi hk itirazımız


* DSÖ yeni plandemi sözleşmesi hk itirazımız 2 hk


* DSÖ yeni plandemi sözleşmesine itirazımız 3 hk


* DSÖ eğemenlik devrinin münhasıran devletin tekel yetkisinin devri yapılamaz hk Yargıtay Başsavcılığı dilekçemiz


* DSÖ yeni plandemi sözleşmesine itirazımız hk


* DSÖ egemenlik devri yapılamaz hk TBMM Başkanlığına verilen dilekçemiz


* DSÖ egemenlik yetkisi devredilemez hk Yargıtay Başsavcılığına verilen dilekçemiz


* DSÖ eğemenlik yetkisi devredilemez hk AKP verilen dilekçemiz


* DSÖ eğemenlik yetkisi devredilemez hk CHP verilen dilekçemiz


Parti Yönetimi        Programdan ...      Tüzükden ...      Belgeler        Basın Açıklamaları        Duyurular        Künye/İletişim