Program Türkçe / English / Rusa          Tüzük Türkçe / English / Rusa      genel başkan hacı ali özhan'ın açıkladığı parti programı   basınızT.C. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
sunulmak üzere
.............Valiliği'ne / Kaymakamlığı'na

Covid süreci nedeniyle yaşanan hukuka aykırılıklar, hak ihlalleri ve mağduriyetlere neden olan dayatma ve zorlamalar konusundaki taleplerimizi bilgilerinize sunmak istiyoruz.

1- Aşı için gönüllülük esas olacak sözünüz gereği aşıya zorlayıcı pcr testi zorunluluğu getiren Bakanlık genelgelerinin iptal edilmesini,

2- Sağlık bakanlığı bilim kurulu ismiyle oluşturulan topluluğun yasal statüsü ve kanuni dayanağı yoktur. Kaynağını anayasadan almayan hiçbir devlet yetkisini kimse kullanamaz. Bu nedenle Bilim kurulu isimli topluluğun dağıtılmasını,

3- Aşı dayatmaları başta olmak üzere maske zorunluluğu, PCR testi, HES kodu, karantina gibi covid tedbiri adı altında getirilen ve temel hak ve özgürlüklere yönelik müdahale, zorlama ve dayatmaların kaldırılmasını,

talep ediyoruz.

Dileğimizin değerlendirilerek gereğinin yapılması ile tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

isim-soyisim-tarih
adres

* Bu konuda yapılan sözlü açıklamamız basınız


Parti Yönetimi        Programdan ...      Tüzükden ...      Belgeler        Basın Açıklamaları        Duyurular        Künye/İletişim